Français

Bienvenue

Nous travaillons toujours ici. Utilisez le bouton pour traduire ci-dessous.

 

  = Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers In België is er leerplichtonderwijs. Als officieel onderwijsnet van de Vlaamse Gemeenschap verbinden we er ons toe maximale leerkansen te creëren ongeacht de sociale of etnische achtergrond. In OKAN krijgen leerplichtige jongeren tussen 12 (in sommige gevallen vanaf 11) tot 18 jaar intensieve taallessen en algemene vorming. Daarnaast wordt er ook ingezet op integratie door burgerschapsvorming. Na een intensieve onderwijsvorming in OKAN stromen leerlingen door naar het gewone onderwijs.

Voor wie?

Alle leerplichtige, anderstalige jongeren. Meer specifiek moet je:
 • minimaal 12 en maximaal 18 jaar oud zijn;
 • maximaal 1 jaar in België wonen;
 • Nederlands niet als moedertaal hebben;
 • over onvoldoende Nederlandse taalvaardigheid- en kennis beschikken om het gewone onderwijs te volgen;
 • maximaal 9 maanden ingeschreven zijn in een school met Nederlands als moedertaal.

Waar?

Voor jongeren afkomstig uit de regio Menen of Poperinge is er OKAN in de Grenslandscholen campus Menen, Vander Merschplein 54 - 8930 Menen. Download hier een wegplan vanaf het station Menen of via deze link vanaf het stadhuis Menen.
 

Lessen

Je volgt 28 uur les per week:
 • 24 uur Nederlands
 • 2 uur sport
 • 2 uur levensbeschouwing
 • 2 uur Plastische Opvoeding
 • 2u Inburgering
 • 2u huiswerkbegeleiding
We zorgen ervoor dat jullie goed zullen kunnen functioneren, in het gewone onderwijs en in het dagelijkse leven. Daarom zijn de lessen heel praktisch. Niet alleen kennis (dingen weten) is belangrijk, maar ook de vaardigheden (dingen doen). We hechten ook veel belang aan een beleefde en gemotiveerde houding. Vanaf januari, na de kerstvakantie, heb je ook andere vakken zoals wetenschappen, wiskunde, informatica, Frans of Engels… om je zo goed mogelijk voor te bereiden op het gewone onderwijs.

Dagindeling

...

Kostprijs

Voor een volledig schooljaar in de OKAN betaal je € 150. Daarvoor krijg je cursussen, sportkledij, een agenda… Ook de uitstappen zijn inbegrepen.

Oefeningen

Heel interessant is www.hettaalbad.be. Deze website is speciaal gemaakt voor anderstaligen die thuis of tijdens de vakanties verder willen oefenen aan hun Nederlands. Op de site staan heel veel oefeningen die de leerlingen zelfstandig kunnen oplossen. De OKAN-afdeling heeft deze oefensite samengesteld, in samenwerking met OKAN Kortrijk en de NT2-afdeling (Nederlands als tweede taal) van De Avondschool en CVO Drie Hofsteden.

Na de onthaalklas

Het doel van het onthaaljaar is dat de leerlingen na dat jaar zo vlot mogelijk kunnen instromen in het gewoon secundair onderwijs. De meeste leerlingen komen na het OKAN-jaar dan ook in een secundaire school terecht. Alle leerkrachten kijken samen met de leerlingenbegeleiding en het CLB welke richting het meest bij jou past. We houden daarbij rekening met je resultaten en capaciteiten, je studiehouding en je interesses. Andere leerlingen verwijzen we door naar de VDAB, CDO (deeltijds onderwijs: een deel van de tijd ga je naar school, een ander deel van de tijd ga je werken), het volwassenenonderwijs… Samen zoeken we naar de beste studierichting.

Inschrijven

Je kan reeds een voorinschrijving online inzenden. Dit doe je via deze link. Hierna (maar je kan dit ook meteen doen) zal je de inschrijving moeten afronden in ons secretariaat: Grenslandscholen campus Menen Kathleen Vandamme (coördinator OKAN) Vander Merschplein 54 8930 Menen Tel.: 056 241 821 Het secretariaat is tijdens de weken open vanaf 8u00 - 11u50 en 12u45 - 16u20. Tijdens de weekends en schoolvakanties is het secretariaat gesloten. Download hier een wegplan vanaf het station tot en met onze school. Download hier een wegplan vanaf het stadhuis tot en met onze school. Voor meer informatie kan je steeds langskomen, telefoneren of een e-mail sturen (zie contact):