Welkom

Welkom!

Wat is OKAN?

= Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers

In België is er leerplichtonderwijs. Als officieel onderwijsnet van de Vlaamse Gemeenschap verbinden we er ons toe maximale leerkansen te creëren ongeacht de sociale of etnische achtergrond.

In OKAN krijgen leerplichtige jongeren tussen 12 (in sommige gevallen vanaf 11) tot 18 jaar intensieve taallessen en algemene vorming.

Na een intensieve onderwijsvorming in OKAN stromen leerlingen door naar het gewone onderwijs.

Voor wie?

Alle leerplichtige, anderstalige jongeren. Meer specifiek moet je:

 • minimaal 12 en maximaal 18 jaar oud zijn;
 • maximaal 1 jaar in België wonen;
 • Nederlands niet als moedertaal hebben;
 • over onvoldoende Nederlandse taalvaardigheid- en kennis beschikken om het gewone onderwijs te volgen;
 • maximaal 9 maanden ingeschreven zijn in een school met Nederlands als moedertaal.

Waar?

Voor jongeren afkomstig uit de regio Menen of Poperinge is er OKAN in de futurascholen Vander Merschplein, secundair onderwijs, gelegen op het Vander Merschplein 54 – 8930 Menen. Download hier een wegplan vanaf het station Menen of via deze link vanaf het stadhuis Menen.

Lessen

Je volgt 28 uur les per week:

 • 18 uur Nederlands
 • 2 uur sport
 • 2 uur levensbeschouwing
 • 2 uur plastische opvoeding
 • 2u ICT
 • 2u wiskunde

lessen

We zorgen ervoor dat jullie goed zullen kunnen functioneren, in het gewone onderwijs en in het dagelijkse leven. Daarom zijn de lessen heel praktisch. Niet alleen kennis (dingen weten) is belangrijk, maar ook de vaardigheden (dingen doen). We hechten ook veel belang aan een beleefde en gemotiveerde houding.

kennisvaardigheden

Wanneer je van een startklas doorschuift naar een doorstroomklas, krijg je ook nieuwe vakken zoals aardrijkskunde, biologie en Frans. Zo wordt de overstap naar het reguliere onderwijs iets gemakkelijker. Wanneer deze overstap gebeurt, hangt af van verschillende dingen: Wanneer ben je ingeschreven? Hoe snel ga je vooruit?

computeranderevakken

6-Vak-c6-Vak-d

Dagindeling

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG
8.15-11.50 8.15-11.50 9.05-11.50 8.15-11.50 8.15-11.50
12.45-15.15 12.45-15.15 geen school 12.45-15.15 geen school

7-Dagindeling

Kostprijs

Ook in OKAN moeten er schoolkosten betaald worden. Hiermee bedoelen we een sportshirt, cursusmateriaal, kopietjes, uitstappen, een agenda, de sportdag… Per rapportperiode krijgt elke leerling een factuur.

De kosten voor het schooljaar 2019-2020 zijn geraamd op €250 euro/leerling.

8-Geld-inschrijving

Wat na OKAN?

Het doel van het onthaaljaar is dat de leerlingen na dat jaar zo vlot mogelijk kunnen instromen in het gewoon secundair onderwijs. De meeste leerlingen komen na het OKAN-jaar dan ook in een secundaire school terecht. Alle leerkrachten kijken samen met de leerlingenbegeleiding en het CLB welke richting het meest bij jou past. We houden daarbij rekening met je resultaten en capaciteiten, je studiehouding en je interesses.

Andere leerlingen verwijzen we door naar de VDAB, CLW (Centrum Leren & Werken: een deel van de tijd ga je naar school, een ander deel van de tijd ga je werken), het volwassenenonderwijs… Samen zoeken we naar de beste studierichting.

Inschrijven

Je kan reeds een voorinschrijving online inzenden. Dit doe je via deze link.

Hierna (maar je kan dit ook meteen doen) zal je de inschrijving moeten afronden in ons secretariaat:

OKAN Menen
Futura Vander Merschplein – secundair onderwijs
Kathleen Vandamme (coördinator OKAN)
Vander Merschplein 54
8930 Menen
Tel.: 056 511 455

Het secretariaat is tijdens de week open vanaf 8u15 – 11u50
en 12u45 – 16u15. Tijdens de weekends en schoolvakanties is het secretariaat gesloten.

Download hier een wegplan vanaf het station tot en met onze school.
Download hier een wegplan vanaf het stadhuis tot en met onze school.

Voor meer informatie kan je steeds langskomen, telefoneren of een e-mail sturen (zie contact):

Brugfiguur

Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon die aan de slag gaat in Meense scholen (basis en secundair). Zij/hij werkt netoverschrijdend en tracht de kloof tussen jongeren, ouders, school en relevante sociale partners te verkleinen. Ze nemen een andere rol aan dan een leerlingbegeleider of een CLB. Ze vormen een brug tussen de jongeren en hun netwerk enerzijds en de school anderzijds

In Menen kan je hiervoor terecht bij Roy Silverans.

Roy.silverans@menen.be
056 527 136 / 0476 701 869