Brugfiguur

Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon die aan de slag gaat in Meense scholen (basis en secundair). Zij/hij werkt netoverschrijdend en tracht de kloof tussen jongeren, ouders, school en relevante sociale partners te verkleinen. Ze nemen een andere rol aan dan een leerlingbegeleider of een CLB. Ze vormen een brug tussen de jongeren en hun netwerk enerzijds en de school anderzijds.

In Menen kan je hiervoor terecht bij 2 brugfiguren:

Aster Geerardyn
056 527 162 / 0492 465 889
aster.geerardyn@menen.be

Roy Silverans

Roy.silverans@menen.be
056 527 136 / 0476 701 869

.